تعرفه قیمت طراحی ست اداری

 

تعرفه قیمت طراحی ست اداری

پلن 1
1/400/000 تومان
طراحی و صفحه آرائی یک ست کامل اداری شامل سربرگ A4 + A5 +پاکت ملخی + پاکت A4 + کارت ویزیت
پلن 2
هر مورد 300/000 تومان
طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری، قبض رسید، فاکتور و...
پلن 3
هر مورد 420/000 تومان
طراحی اوراق بهادار، سهام، دیپلم افتخار و ...